1. Voimassaolo

Tämä rekisteriseloste astuu voimaan 01.09.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

2. Rekisterinpitäjä

Jalkahoitola Sandi Oy, Y-tunnus: 3366579-7

Viipurintie 35-37, 13210 Hämeenlinna

Henkilötietolaki 1999/523 10§

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Heino ja Ida Helenius

040 848 55 10

4. Rekisterin nimi

Jalkahoitola Sandi Oy asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ajanvaraukseen ja hoitoon. Lisäksi tietoja käytetään palveluun ja sen toimintaan liittyvien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Jalkahoitola Sandi voi lähettää markkinointi- ja tiedotusviestejä asiakkailleen. Asiakkailla on oikeus kieltäytyä näistä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, muistiinpanot sekä varaushistoria ja varauskohtaiset lisätiedot.

Tilaajan osalta rekisteriin tallennetaan myös organisaation nimi, toimipisteet ja niiden sijainti.

7. Tietojen luovuttaminen

Jalkahoitola Sandi ei luovuta kerättyjä asiakastietoja kolmannelle osapuolelle, ellei se on lain tai viranomaisen puolelta pakotettu siihen. Tilaaja sitoutuu käyttämään asiakastietoja, kuin omiaan, ja vastaa itse niiden luovuttamiskäytännöistä.

8. Rekisterin suojaus

Jalkahoitola Sandin asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat suojattuja käyttäjätunnus- ja salasanatunnistautumisella. Puhelimet ja tabletti ovat avaustunnuksen alla.

Tietokantapalvelin on suojattuja palomuurein, salasanoin ja palvelun teknisen toteutuksen keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä. Palvelin sijaitsee lukitussa tilassa.

9. Tietojen säilytys

Jalkahoitola Sandin asiakasrekisteriin tallennettuja asiakastietoja säilytetään palvelussa asiakassuhteen ajan.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan virheellisen tiedon. Asiakkaan tulee osoittaa tarkastuspyyntö aina Jalkahoitola Sandin henkilökunnalle.